Szőlőtermesztés
Szőlőterületeink a domborzati és a talajadottságoktól függően két csoportra oszthatók: síkvidéki homok és kötött talajú dombvidéki ütletvényekre. A dombvidéki szőlőterületek teszik ki az összes szőlőterület közel 50 %-át, ezek hazánk történelmi borvidékei is.

A szőlőtőke részei

Talajban lévő rész: a gyökérzet; gyökértörzs-harmatgyökerek-oldalgyökerek-talpgyökerek
Talaj felszíne feletti rész: a szárrendszer; fás-zöld; cser-termővessző-csap-venyige - hajtás

A szőlő szaporításának legelterjedtebb módja a dugványozás (sima vessző, gyökeres vessző vagy oltvány).

A szőlő telepítése és a támberendezés létesítése

A szőlőtermesztés színvonalának fenntartása, illetve fejlesztése megköveteli régi, kiöregedett szőlőültetvények rekonstrukcióját, új fajtaszerkezet kialakítását, a támberendezések felújítását, valamint a szőlőültetvények létesítését. A szőlő telepíthető tavasszal vagy ősszel.

Telepítési terv elkészítése:
- telepítendő terület helye, fekvése, mérete
- esetlegesen szükséges tereprendezés
- fajtaszerkezet
- művelési mód
- stb.

Szőlőültetés:
- Tereprendezés
- Tápanyag-utánpótlás (szerves- és műtrágyázás)
- Talaj mélyforgatása az őszi esőzések előtt, a telepítést megelőző évben
- Talajfertőtlenítés a mélyforgatással egyidőben, majd hengerezés
- Talajfelszín elmunkálása tavasszal, a mélyforgatást követő évben
- Tőkehelyek kitűzése
- Ültetés előtt a szaporítóanyag előkészítése
- Ültetés; víz és szaporítóanyag
- Csirkézés
- Karózás a szőlőültetés évében (őszi ültetés esetén a követező évben)
- Támberendezés létesítése

A termesztés-technológiát meghatározó tényezők

A szőlőágazat üzemi mérete:
- természeti és "közgazdasági" viszonyok
- technikai és technológiai színvonal (munkaerő, technikai felszereltség, tárolási lehetőségek, stb.)

Ültetvényszerkezet:
- sor- és tőtávolság
- támrendszer és tőkeművelés módja
- táblaméret
- fajta

Termesztés-technológia

Tápanyag visszapótlása
- talajvizsgálat; készlettrágyázás
- P,K,N
- Zöldtrágyázás

Talajművelés: célja a kedvező talajállapot kialakítása (vízbefogadás és megtartás, erózió elleni védelem, tápanyag talajba juttatása).
- mélyművelés
- mélylazításos talajművelés
- sorművelés kitérő eszközökkel

Támrendszer javítása: meghibásodott oszlopok cseréje, leszakadt huzalok felkötése, karók igazítása.

Fitotechnikai munkák: ide tartozik a metszés, a venyige eltávolítása, a kötözés, a zöldmunkák (csonkázás, hajtásigazítás, hajtásválogatás).
- Metszés
- teljesen kézzel
- részben gépesítve
- gépi előmetszés és kézi metszés

- Nyesedék eltávolítása
- zúzással, aprítással
- sorközökből való kihúzással
- felszedő-bálázó gépekkel

- Kötözés
- kézi munkával
- egyszerűbb kézi működtetésű gépi segédeszközökkel
- kötözőanyag

- Csonkázás: a hajtások és a szőlőfürt beérését segíti elő, csökkenti a lombozat zsúfoltságát, növeli a bogyók cukorfokát
- kézzel
- géppel

Növényvédelem:

- Kórokozók és kártevők ellen: többszöri pemetezés, illetve porozás
- Gyomosodás ellen: vegyszeres kezelés

- Permetezés
- földi növényvédő gépekkel
- helikopterrel, repülőgéppel
- Gyomírtás
- vegetációs idő alatt folyamatosan, gyomosodás mértékétől függően

Betakarítás:
- Kézi szüretelés
- Gépi betakarítás
- Szőlőszállítás tervezése
- beszállított mennyiség
- szállítási távolság
- felrakás és lerakás teljesítménye

Forrás: A mezőgazdasági és élelmiszeripari technológia alapjai - GATE GYFK